Climb for Charity

Handelsbetingelser ved kilometerbidrag

Handel på nettet, e-handel, adskiller sig fra almindelig handel ved, at du som forbruger er ekstra godt beskyttet. For at imødekomme den utryghed, der af nogle kan opleves ved e-handel, er der en del regler, der gælder specielt for e-handel.
Hvis du er under 18 år, skal du bede dine forældre eller værge om lov til at opgive en e-mail adresse, og de skal også hjælpe dig med at handle over nettet, da det er ugyldigt for personer under 18 at handle uden forældres eller værges accept.

Betaling

Du betaler online med Visa/Dankort eller Dankort. Alle priser er i danske kroner. Betalingen for bestilte ydelser bliver trukket fra dit pengeinstitut, når turen er slut. På den e-mailadresse, der er opgivet, tilsendes din bekræftelse på bidraget og kvitteringen for, at du har betalt. Læs mere om dine muligheder for at fortryde længere nede i handelsbetingelserne.

Sikkerhed

Betalingen sker med Visa/Dankort eller Dankort. Der stilles store krav til handel med kreditkort på nettet, så du kan være tryg ved, at sikkerheden er i orden. Børneulykkesfonden bruger en PBS-autoriseret betalingsservice, som opfylder alle krav om sikkerhed, kryptering og kontrol. Du løber derfor ingen risiko for, at dine informationer bliver misbrugt eller stjæles. Børneulykkesfonden er på intet tidspunkt i besiddelse af dine kreditkort-informationer. Hele den del af handelen håndteres via samarbejdspartneren DIBS, som sørger for at informationen om dine kreditkort er krypteret (efter SSL-standarden, bekræftes ved at der er en "hængelås" i nederste højre hjørne i din browser).

Hosting

Hjemmesiden hostes og vedligeholdes af PC Service Center - Reparation og service til PC & Mac.

Moms

kilometerbidrag er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit bidrag indtil turen er slut. Ønsker du at fortryde dit bidrag, skal du kontakte Børneulykkesfonden på buf@borneulykkesfonden.dk.